NAOC Open IR

Browse/Search Results:  1-10 of 20 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
New vacuum solar telescope and observations with high resolution 期刊论文
Research in Astronomy and Astrophysics, 2014, 卷号: 14, 期号: 6, 页码: 705
Authors:  Liu Zhong;  Xu Jun;  Gu Bozhong;  Wang Sen;  You Jianqi;  Shen Longxiang;  Lu Ruwei;  Jin Zhenyu;  Chen Linfei;  Lou Ke;  Li Zhi;  Liu Guangqian;  Xu Zhi;  Rao Changhui;  Hu Qiqian;  Li Rufeng;  Fu Haowen;  Wang Feng;  Bao Menxian;  Wu Mingchan;  Zhang Borong
Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2016/12/01
YNST光电导行镜机械设计 期刊论文
天文研究与技术, 2011, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 196
Authors:  程向明;  陈林飞;  许骏;  柳光乾;  楼柯;  邓林华;  付玉
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
有限元分析方法在天文仪器设计中的应用 期刊论文
天文研究与技术, 2007, 卷号: 4, 期号: 1, 页码: 79
Authors:  张卫锋;  陈林飞
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
天文用热电制冷杜瓦的一种实现 期刊论文
云南天文台台刊, 2002, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 29
Authors:  秦伟;  楼柯;  陈林飞;  许骏
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
一套小型化杜瓦的机械结构 期刊论文
云南天文台台刊, 2001, 卷号: 000, 期号: 004, 页码: 52
Authors:  许骏;  楼柯;  陈林飞
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
低纬子午环主光路系统的完善 期刊论文
云南天文台台刊, 2000, 期号: 4, 页码: 20
Authors:  陈林飞;  铁琼仙;  冒蔚
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
低纬子午环光轴指向变化测定中的问题 期刊论文
云南天文台台刊, 2000, 卷号: 000, 期号: 004, 页码: 24
Authors:  陈林飞;  铁琼仙;  杨磊
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
低纬子午环传动系统的完善 期刊论文
云南天文台台刊, 2000, 卷号: 000, 期号: 004, 页码: 29
Authors:  杨磊;  陈林飞
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
低纬子午环的调试过程 期刊论文
云南天文台台刊, 2000, 期号: 4, 页码: 1
Authors:  陈林飞;  冒蔚;  铁琼仙;  杨磊;  王晓彬;  李彬华
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11
低纬子午环的高度角传动 期刊论文
云南天文台台刊, 1997, 期号: S1, 页码: 32
Authors:  陈林飞;  铁琼仙
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/03/11