NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共8条,第1-8条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Spectral identification of the u-band variable sources in two LAMOST fields 期刊论文
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 2016, 卷号: 361, 期号: 9
作者:  Cao, Tian-Wen;  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Zhang, Tian-Meng;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Hao-Tong;  Yang, Fan;  Zhao, Jing-Kun;  Zhou, Xu;  Fan, Zhou;  Jiang, Zhao-Ji;  Ma, Jun;  Wang, Jia-Li;  Wu, Zhen-Yu;  Zou, Hu;  Zhou, Zhi-Min;  Nie, Jun-Dan;  Luo, A-Li;  Wu, Xue-Bing;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2016/10/26
Quasars: General  Stars: General  Stars: Statistics  
Photometric redshift estimation for quasars by integration of KNN and SVM 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 5
作者:  Han, Bo;  Ding, Hong-Peng;  Zhang, Yan-Xia;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/11/01
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Methods: Statistical  Quasars: General  Surveys  Techniques: Photometric  
THE LARGE SKY AREA MULTI-OBJECT FIBER SPECTROSCOPIC TELESCOPE QUASAR SURVEY: QUASAR PROPERTIES FROM THE FIRST DATA RELEASE 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 151, 期号: 2
作者:  Ai, Y. L.;  Wu, Xue-Bing;  Yang, Jinyi;  Yang, Qian;  Wang, Feige;  Guo, Rui;  Zu, Wenwen;  Dong, Xiaoyi;  Zhang, Y. -X.;  Yuan, H. -L.;  Song, Y. -H.;  Wang, Jianguo;  Dong, Xiaobo;  Yang, M.;  Wu, H.;  Shen, S. -Y.;  Shi, J. -R.;  He, B. -L.;  Lei, Y-J.;  Li, Y-B.;  Luo, A. -L.;  Zhao, Y-H.;  Zhang, H. -T.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/11/04
Catalogs  Quasars: General  Surveys  
THE LAMOST SURVEY OF BACKGROUND QUASARS IN THE VICINITY OF THE ANDROMEDA AND TRIANGULUM GALAXIES. II. RESULTS FROM THE COMMISSIONING OBSERVATIONS AND THE PILOT SURVEYS 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 145, 期号: 6
作者:  Huo, Zhi-Ying;  Liu, Xiao-Wei;  Xiang, Mao-Sheng;  Yuan, Hai-Bo;  Huang, Yang;  Zhang, Hui-Hua;  Yan, Lin;  Bai, Zhong-Rui;  Chen, Jian-Jun;  Chen, Xiao-Yan;  Chu, Jia-Ru;  Chu, Yao-Quan;  Cui, Xiang-Qun;  Du, Bing;  Hou, Yong-Hui;  Hu, Hong-Zhuan;  Hu, Zhong-Wen;  Jia, Lei;  Jiang, Fang-Hua;  Lei, Ya-Juan;  Li, Ai-Hua;  Li, Guang-Wei;  Li, Guo-Ping;  Li, Jian;  Li, Xin-Nan;  Li, Yan;  Li, Ye-Ping;  Liu, Gen-Rong;  Liu, Zhi-Gang;  Lu, Qi-Shuai;  Luo, A-Li;  Luo, Yu;  Men, Li;  Ni, Ji-Jun;  Qi, Yong-Jun;  Qi, Zhao-Xiang;  Shi, Jian-Rong;  Shi, Huo-Ming;  Sun, Shi-Wei;  Tang, Zheng-Hong;  Tian, Yuan;  Tu, Liang-Ping;  Wang, Dan;  Wang, Feng-Fei;  Wang, Gang;  Wang, Jia-Ning;  Wang, Lei;  Wang, Shu-Qing;  Wang, You;  Wang, Yue-Fei;  Wei, Ming-Zhi;  Wu, Yue;  Xue, Xiang-Xiang;  Yao, Zheng-Qiu;  Yu, Yong;  Yuan, Hui;  Zhai, Chao;  Zhang, En-Peng;  Zhang, Hao-Tong;  Zhang, Jian-Nan;  Zhang, Wei;  Zhang, Yan-Xia;  Zhang, Yong;  Zhang, Zhen-Chao;  Zhao, Gang;  Zhao, Ming;  Zhao, Yong-Heng;  Zhou, Fang;  Zhou, Xin-Lin;  Zhu, Yong-Tian;  Zou, Si-Cheng
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/11/16
Quasars: Emission Lines  Galaxies: Individual (M31  Quasars: General  M33)  
Selecting quasar candidates using a support vector machine classification system 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2012, 卷号: 425, 期号: 4, 页码: 2599-2609
作者:  Peng, Nanbo;  Zhang, Yanxia;  Zhao, Yongheng;  Wu, Xue-bing
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/11/23
Methods: Statistical  Catalogues  Surveys  Stars: General  Galaxies: Distances And Redshifts  Quasars: General  
Eight new quasars discovered by the Guoshoujing Telescope (LAMOST) in one extragalactic field 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2010, 卷号: 10, 期号: 8, 页码: 745-752
作者:  Wu, Xue-Bing;  Jia, Zhen-Dong;  Chen, Zhao-Yu;  Zuo, Wen-Wen;  Zhao, Yong-Heng;  Luo, A-Li;  Bai, Zhong-Rui;  Chen, Jian-Jun;  Zhang, Hao-Tong;  Yan, Hong-Liang;  Ren, Juan-Juan;  Sun, Shi-Wei;  Wu, Hong;  Zhang, Yong;  Li, Ye-Ping;  Lu, Qi-Shuai;  Wang, You;  Ni, Ji-Jun;  Wang, Hai;  Kong, Xu;  Shen, Shi-Yin
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/04/19
Quasars: General  Quasars: Emission Lines  Galaxies: Active  
A very bright (i=16.44) quasar in the 'redshift desert' discovered by the Guoshoujing Telescope (LAMOST) 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2010, 卷号: 10, 期号: 8, 页码: 737-744
作者:  Wu, Xue-Bing;  Chen, Zhao-Yu;  Jia, Zhen-Dong;  Zuo, Wen-Wen;  Zhao, Yong-Heng;  Luo, A-Li;  Bai, Zhong-Rui;  Chen, Jian-Jun;  Zhang, Hao-Tong;  Yan, Hong-Liang;  Ren, Juan-Juan;  Sun, Shi-Wei;  Wu, Hong;  Zhang, Yong;  Li, Ye-Ping;  Lu, Qi-Shuai;  Wang, You;  Ni, Ji-Jun;  Wang, Hai;  Kong, Xu;  Shen, Shi-Yin
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/04/19
Quasars: General  Quasars: Emission Lines  Galaxies: Active  
New background quasars in the vicinity of the Andromeda Galaxy discovered with the Guoshoujing Telescope (LAMOST) 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2010, 卷号: 10, 期号: 7, 页码: 612-620
作者:  Huo, Zhi-Ying;  Liu, Xiao-Wei;  Yuan, Hai-Bo;  Zhang, Hui-Hua;  Zhao, Yong-Heng;  Chen, Jian-Jun;  Bai, Zhong-Rui;  Zhang, Hao-Tong;  Zhang, Hua-Wei;  Garcia-Benito, Ruben;  Xiang, Mao-Sheng;  Yan, Hong-Liang;  Ren, Juan-Juan;  Sun, Shi-Wei;  Zhang, Yong;  Li, Ye-Ping;  Lu, Qi-Shuai;  Wang, You;  Ni, Ji-Jun;  Wang, Hai
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/04/19
Galaxies: Individual (M31)  Quasars: General  Quasars: Emission Lines