NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
M101: Spectral Observations of H II Regions and Their Physical Properties 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 854, 期号: 1
作者:  Hu, Ning;  Wang, Enci;  Lin, Zesen;  Kong, Xu;  Cheng, Fuzhen;  Fan, Zou;  Fang, Guangwen;  Lin, Lin;  Mao, Yewei;  Wang, Jing;  Zhou, Xu;  Zhou, Zhiming;  Zhu, Yinan;  Zou, Hu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/06/08
Galaxies: Evolution  Galaxies: Fundamental Parameters  Galaxies: Individual (M101)  Galaxies: Stellar Content  
Deep Imaging of the HCG 95 Field. I. Ultra-diffuse Galaxies 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 846, 期号: 1
作者:  Shi, Dong Dong;  Zheng, Xian Zhong;  Bin Zhao, Hai;  Pan, Zhi Zheng;  Li, Bin;  Zou, Hu;  Zhou, Xu;  Guo, KeXin;  An, Fang Xia;  Bin Li, Yu
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/12/06
Galaxies: Evolution  Galaxies: Groups: Individual (Hcg 95)  Galaxies: Structure  
Ages and structural and dynamical parameters of two globular clusters in the M81 group 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 468, 期号: 4, 页码: 4513-4528
作者:  Ma, Jun;  Wang, Song;  Wu, Zhenyu;  Zhang, TianMeng;  Zou, Hu;  Zhou, Zhimin;  Nie, Jundan;  Zhou, Xu;  Peng, Xiyang;  Wang, Jiali;  Wu, Jianghua;  Du, Cuihua;  Yuan, Qirong
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2017/09/01
Galaxies: Evolution  Galaxies: Star Clusters: General  Galaxies: Star Clusters: Individual: M81  Galaxies: Star Clusters: Individual: M82  
NEAR-ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY OF STAR-FORMING GALAXIES FROM eBOSS: SIGNATURES OF UBIQUITOUS GALACTIC-SCALE OUTFLOWS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 815, 期号: 1
作者:  Zhu, Guangtun Ben;  Comparat, Johan;  Kneib, Jean-Paul;  Delubac, Timothee;  Raichoor, Anand;  Dawson, Kyle S.;  Newman, Jeffrey;  Yeche, Christophe;  Zhou, Xu;  Schneider, Donald P.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/08
Galaxies: Evolution  Galaxies: Ism  Intergalactic Medium  Quasars: Absorption Lines  Surveys  Ultraviolet: Galaxies  
The 0.1 < z < 1.65 evolution of the bright end of the [O II] luminosity function 期刊论文
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2015, 卷号: 575
作者:  Comparat, Johan;  Richard, Johan;  Kneib, Jean-Paul;  Ilbert, Olivier;  Gonzalez-Perez, Violeta;  Tresse, Laurence;  Zoubian, Julien;  Arnouts, Stephane;  Brownstein, Joel R.;  Baugh, Carlton;  Delubac, Timothee;  Ealet, Anne;  Escoffier, Stephanie;  Ge, Jian;  Jullo, Eric;  Lacey, Cedric;  Ross, Nicholas P.;  Schlegel, David;  Schneider, Donald P.;  Steele, Oliver;  Tasca, Lidia;  Yeche, Christophe;  Lesser, Michael;  Jiang, Zhaoji;  Jing, Yipeng;  Fan, Zhou;  Fan, Xiaohui;  Ma, Jun;  Nie, Jundan;  Wang, Jiali;  Wu, Zhenyu;  Zhang, Tianmeng;  Zhou, Xu;  Zhou, Zhimin;  Zou, Hu
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/11
Catalogs  Surveys  Cosmology: Observations  Galaxies: Luminosity Function  Galaxies: Statistics  Mass Function  Galaxies: Evolution  
GRADIENTS OF STELLAR POPULATION PROPERTIES AND EVOLUTION CLUES IN A NEARBY GALAXY M101 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 769, 期号: 2
作者:  Lin, Lin;  Zou, Hu;  Kong, Xu;  Lin, Xuanbin;  Mao, Yewei;  Cheng, Fuzhen;  Jiang, Zhaoji;  Zhou, Xu
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/16
Galaxies: Bulges  Galaxies: Evolution  Galaxies: Individual (M101)  Galaxies: Photometry  
Multicolor photometry of the nearby galaxy cluster A119 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2012, 卷号: 12, 期号: 10, 页码: 1381-1401
作者:  Tian, Jin-Tao;  Yuan, Qi-Rong;  Zhou, Xu;  Jiang, Zhao-Ji;  Ma, Jun;  Wu, Jiang-Hua;  Wu, Zhen-Yu;  Fan, Zhou;  Zhang, Tian-Meng;  Zou, Hu
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/21
Galaxies: Clusters: Individual (A119)  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: Evolution  Galaxies: Kinematics And Dynamics  Methods: Data Analysis  
Photometric and spectroscopic study of Abell 0671 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2012, 卷号: 421, 期号: 1, 页码: 36-49
作者:  Pan, Zhizheng;  Yuan, Qirong;  Kong, Xu;  Fan, Dongxin;  Zhou, Xu;  Lin, Xuanbin
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/11/24
Galaxies: Clusters: Individual: A671  Galaxies: Distance And Redshifts  Galaxies: Evolution  Galaxies: Kinematics And Dynamics  
AGE AND STRUCTURE PARAMETERS OF THE REMOTE M31 GLOBULAR CLUSTER B514 BASED ON HST, 2MASS, GALEX, AND BATC OBSERVATIONS 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2012, 卷号: 143, 期号: 2
作者:  Ma, Jun;  Wang, Song;  Wu, Zhenyu;  Fan, Zhou;  Zhang, Tianmen;  Wu, Jianghua;  Zhou, Xu;  Jiang, Zhaoji;  Chen, Jiansheng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/24
Galaxies: Evolution  Galaxies: Individual (M31)  Galaxies: Star Clusters: Individual (B514)  
STELLAR POPULATION PROPERTIES AND EVOLUTION ANALYSIS OF NGC 628 WITH PANCHROMATIC PHOTOMETRY 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2011, 卷号: 142, 期号: 1
作者:  Zou, Hu;  Zhang, Wei;  Yang, Yanbin;  Zhou, Xu;  Jiang, Zhaoji;  Ma, Jun;  Wu, Zhenyu;  Wu, Jianghua;  Zhang, Tianmeng;  Fan, Zhou
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/04/20
Galaxies: Evolution  Galaxies: Individual (Ngc 628)  Galaxies: Photometry  Galaxies: Stellar Content